Χρύσανθος Α. , Ομότιμος καθηγητής της ιστορίας της, Ακαδημαϊκός, 2002

Rammos-detail-2Καλλιτέχνης που συνεχίζει τις προσπάθειές του, διευρύνει τις αναζητήσεις του και πλουτίζει τις διατυπώσεις του ο Κωνσταντίνος Ράμμος επιχειρεί να περάσει σε νέους προσωπικούς συνδυασμούς.

Αυτό που κάνει όμως μεγαλύτερη εντύπωση στο έργο του Ράμμου είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο χώρο, τόσο με πίνακες μέσα στον πίνακα, όσο και συνδυασμούς διαφόρων κατηγοριών με την χρησιμοποίηση παραστατικών και αφηρημένων στοιχείων.

Βασικά χαρακτηριστικά της μορφοπλαστικής γλώσσας που μεταχειρίζεται περισσότερο είναι η διαμερισματικοποίηση της ζωγραφικής επιφάνειας και η αποσπασματικοποίηση των μορφών, τα σκόπιμα αντιθετικά στοιχεία και η ελλειπτικοί τύποι, οι συμβολικοί υπαινιγμοί, η πολλαπλότητα και ο πλούτος των διατυπώσεων.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ζωγραφική που επιδιώκει και κατορθώνει να δείξει την πολλαπλότητα και την αντιφατικότητα του κόσμου μας. Με κάθε είδους αναζητήσεις, συνδυασμούς και επινοήσεις ο Ράμμος συνδυάζει στα έργα του παράδοση και ανανέωση, δύναμη χρωματικής υποβολής και ποιότητας σχεδίου. Τα έργα του διακρίνονται για τον πλούτο της εκφραστικής τους γλώσσας και παρασύρουν τον θεατή με την αμεσότητα και την αλήθεια τους.